Омаж за ликот, делото и значењето на македонски композитор Томе Манчев

„По стапките на… проф. д-р sci Томе Манчев” е насловен омажот за ликот, делото и значењето на неодамна починатиот македонски композитор Томе Манчев, што ќе се одржи вечерва во Кинотеката.

Омажот “По стапките на…” е посветен на Манчев од неговите докторанти, поширокото семејство и почитувачи на неговата музика и дејност.

Омажот е симболично навраќање конципирано преку делата на неговите студенти по композиција. Составен е од композициски начела на сега веќе реномирани творци, поранешни студенти по композиција.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*